035. Przedwojenna matura. Zadania z ekonomii (2). Zbiór zadań.

Posted by Mariusz Wdowiak on środa, lipca 12, 2017 with 1 comment
Moje poszukiwania starych zadań maturalnych z "ekonomii" zaowocowały powstaniem swoistego zbiorku, który przedstawiam poniżej.

Przyznaję,  że polubiłem poszukiwania takich zadań w sieci. Przedwojenne sprawozdania dyrekcji szkół to naprawdę ciekawa lektura, choć mnie najbardziej interesowały tematy maturalne. Pewnie będę szukał dalej i niewykluczone, że w przyszłości opublikuję kolejny zbiór. Zachęcam do przesyłania starych zadań maturalnych (z podaniem źródła) - obiecuję publikację i przynajmniej próbę ich rozwiązania, mam nadzieję, że z pomocą czytelników.

A na zdjęciu w górnym lewym rogu znajdująca się na krakowskim Platnach ławeczka, na której dyskusję prowadzą dwaj słynni polscy przedwojenni matematycy Stefan Banach i Otto Nikodym. Może akurat rozmawiają o zadaniach maturalnych?

Konkurs „Ekonomia na przedwojennej maturze” (edycja 2)

Zapraszam do rozwiązywania poniższych zadań i przesyłania rozwiązań korzystając z formularza "kontakt". Pierwsze poprawne rozwiązania każdego z zadań nagrodzę książką, a same rozwiązania opublikuję. Zachęcam do udziału. Na rozwiązania czekam do 22 lipca 2017.
W zapisie treści zadań i nazw szkół zostawiłem pisownię oryginalną (to dodaje smaczku, prawda?). Numeracja zadań jest kontynuowana.

Zadanie 4. (Matura 1924)

Złożono do banku 45000 zł na 4 ½ %. Jaką sumę można podnosić z banku corocznie w ciągu 12 lat zanim kapitał nie wyczerpie się ?
Źródło: „Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za 1-sze dziesięciolecie zakładu w niepodległej i wolnej ojczyźnie (1919-1929)".

Zadanie 5. (Matura 1928)

Kupiono towar w dwu gatunkach: jednego za m zł, drugiego za 4m zł, przyczem drugiego o 3 kg więcej niż pierwszego, zaś cena 1kg drugiego gatunku była o1 zł wyższa niż cena 1 kg pierwszego. Ile kupiono towaru pierwszego gatunku i drugiego. Ile płacono za 1 kg?
Przeprowadzić dyskusję w zależności od m.
Źródło: „Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1927/28”.

Zadanie 6. (Matura 1924)

Obywatel, zapisując na szpital 150.000 zł, dodaje warunek, by z dochodów wypłacano służącemu dożywotnio po 1200 zł rocznie z góry, a na cele szpitala po 3000 zł. Reszta odsetek ma zwiększać kapitał, a dopiero po śmierci służącego cały dochód może zużywać szpital. Obliczyć ten dochód, jeśli służący żył 10 lat, a oprocentowanie liczono po 3 ½ %.
Źródło: "Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1923/24" (zadanie dla oddziału typu starego).

Zadanie 7. (Matura 1924)

Ojciec zostawia dla dwojga dzieci kapitał K = 20000 zł, który opiekun umieszcza w banku na p=8%. Na wychowanie dzieci pobiera się z końcem każdego roku po a=1800 zł, pozostałym zaś majątkiem dzielą się dzieci po n=10 latach. Ile otrzyma każde z nich?
Źródło: "Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1923/24". (zadanie dla oddziału zreformowanego).

Zadanie 8. (Matura 1923)

Rentę, którą ktoś ma pobierać przez 24 lata po 4.000.000 mk półrocznie pragnie zamienić na inną, wypłacaną po 5.000.000 mk półrocznie. Jak długo będzie ją pobierał, jeśli oblicza się rocznie 5%?
Źródło: "Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szklny 1922/23" (zadanie dla oddziału typu starego).

Zadanie 9. (Matura 1929)

Gmina A ma obowiązek utrzymywania mostu na rzece w gminie B. Koszta utrzymania mostu wynoszą przeciętnie 1.000 zł co 5 lat. Gmina B okazuje chęć przejęcia tego ciężaru na siebie za jednorazowem wynagrodzeniem. Jaką kwotę ma złożyć gmina A, jeżeli liczy się procent składany 4 ½ a najbliższa naprawa mostu (a więc i przewidziany, połączony z tem wydatek 1.000 zł) ma nastąpić za 3 lata ?
Źródło: "Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im Juljusza Słowackiego w Przemyślu za rok szkolny 1928/29".