019. W jaki sposób płynność pozwala bankowi zarabiać?
Zarządzanie płynnością banku to nie tylko kwestia bezpieczeństwa depozytów klientowskich i odpowiedzialności przed nadzorem bankowym. To także droga, aby bank zarabiał więcej…
Bo bank – podobnie jak inne przedsiębiorstwa – chce zarabiać.

Tańszy pieniądz.

Dlatego dla banku tak ważna jest struktura wkładów Klientów. Wyobraźmy sobie, że od wszystkich udzielonych kredytów bank pobiera oprocentowanie wynoszące 5% w skali roku. W pewnym uproszczeniu pieniądze pożyczone swoim klientom kredytowym bank bierze z sald dodatnich na rachunkach innych klientów. Dla banku idealnie byłoby, gdyby wszystkie kredyty były finansowane saldami nieoprocentowanych rachunków bieżących. Wówczas zarobkiem banku byłoby wszystko to, co płacą mu kredytobiorcy. Gdyby tymi saldami były jedynie depozyty oprocentowane w wysokości 3% (bardzo atrakcyjne oprocentowanie, jak na dzisiejsze czasy), zarobek brutto banku wyniósłby tylko 2%.

Niższe rezerwy.

Jest jeszcze druga strona medalu, czyli scenariusze płynności, o których pisałem w poprzednim poście. Otóż inaczej wygląda scenariusz odpływów pieniądza z rachunków bieżących a inaczej z lokat terminowych. Inaczej z rachunków osób fizycznych a inaczej z rachunków firm. Konsekwencją są różne kwoty aktywów płynnych, które musi utrzymywać bank dla zapewnienia płynności, a na których bank w zasadzie nie zarabia. W interesie banku jest osiągnięcia takiej struktury wkładów, której konsekwencją będzie jak najniższy wymóg w zakresie aktywów płynnych, a co za tym idzie największy zarobek banku.

I to jest niezwykle ważny wymiar zarządzania płynnością banku.

A dlaczego bank chce zarabiać?

Po pierwsze musi pokryć koszty swojego działania, których istotną częścią są wynagrodzenia pracowników. Po drugie musi pokryć straty wynikające ze złych kredytów. Wreszcie po trzecie musi zatrzymywać zyski po to, by móc udzielać kredytów w kolejnych latach.
A ponadto bank to przedsiębiorstwo, jak każde inne, czyli miarą jego sukcesu jest w szczególności poziom generowanych zysków.