063. Za sto dni matura. Konkurs.

Dokładnie za sto dni (licząc od 24 stycznia) zacznie się matura 2018. Do matury w tym roku nie przystępuję, na studniówkę nikt mnie nie zaprosił, ale nic to! Mam dobry pretekst, aby wrócić do przedwojennych zadań maturalnych, tych związanych z EKONOMIĄ, i ogłosić KONKURS.

Poniżej jest pięć autentycznych zadań z przedwojennych matur (zachowałem oryginalną pisownię). Zapraszam do rozwiązywania zadań i nadsyłania tych rozwiązań korzystając z formularza „kontakt”. Wśród autorów poprawnych rozwiązań (wystarczy rozwiązać JEDNO zadanie) rozlosuję nagrody – trzy książki z ekonomii, zarządzania i rozwoju osobistego. Laureatom umożliwię też opublikowanie rozwiązania na stronie Ekonomia Nasza Powszednia.
Sposób rozwiązywania zadań dowolny: zarówno ten w pełni matematyczny (stosowany przez maturzystów w okresie międzywojennym), jak i współczesny (np. z wykorzystaniem Excela).
Na rozwiązania czekam do końca lutego 2018.Zadanie 1. (Matura 1924)


Złożono do banku 45000 zł na 4 ½ %. Jaką sumę można podnosić z banku corocznie w ciągu 12 lat zanim kapitał nie wyczerpie się ?

Źródło: „Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za 1-sze dziesięciolecie zakładu w niepodległej i wolnej ojczyźnie (1919-1929)".Zadanie 2. (Matura 1924)


Obywatel, zapisując na szpital 150.000 zł, dodaje warunek, by z dochodów wypłacano służącemu dożywotnio po 1200 zł rocznie z góry, a na cele szpitala po 3000 zł. Reszta odsetek ma zwiększać kapitał, a dopiero po śmierci służącego cały dochód może zużywać szpital. Obliczyć ten dochód, jeśli służący żył 10 lat, a oprocentowanie liczono po 3 ½ %.

Źródło: "Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1923/24" (zadanie dla oddziału typu starego).

Zadanie 3. (Matura 1924)

Ojciec zostawia dla dwojga dzieci kapitał K = 20000 zł, który opiekun umieszcza w banku na p=8%. Na wychowanie dzieci pobiera się z końcem każdego roku po a=1800 zł, pozostałym zaś majątkiem dzielą się dzieci po n=10 latach. Ile otrzyma każde z nich?
Źródło: "Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szkolny 1923/24". (zadanie dla oddziału zreformowanego).

Zadanie 4. (Matura 1923)

Rentę, którą ktoś ma pobierać przez 24 lata po 4.000.000 mk półrocznie pragnie zamienić na inną, wypłacaną po 5.000.000 mk półrocznie. Jak długo będzie ją pobierał, jeśli oblicza się rocznie 5%?
Źródło: "Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum Św. Marji Magdaleny w Poznaniu za rok szklny 1922/23" (zadanie dla oddziału typu starego).

Zadanie 5. (Matura 1929)

Gmina A ma obowiązek utrzymywania mostu na rzece w gminie B. Koszta utrzymania mostu wynoszą przeciętnie 1.000 zł co 5 lat. Gmina B okazuje chęć przejęcia tego ciężaru na siebie za jednorazowem wynagrodzeniem. Jaką kwotę ma złożyć gmina A, jeżeli liczy się procent składany 4 ½ a najbliższa naprawa mostu (a więc i przewidziany, połączony z tem wydatek 1.000 zł) ma nastąpić za 3 lata ?
Źródło: "Sprawozdanie dyrekcji Państwowego Gimnazjum I. im Juljusza Słowackiego w Przemyślu za rok szkolny 1928/29".

POWODZENIA !!!